หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลูกรัง (จากนานายลวน โตอ่วม - [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายประดู่งาม - บ้านหนอง [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม Guard Rail (บริเวณทางโค้งติดทางเข้าฐ [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ คศล.ระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายพยนต์ สินทอง) หมู่ท [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ โดยวิธีเฉพา [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยว [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำ (บรเวิณคลองน้ำข้าง สำนักงสงฆ์ปร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตะแกรงคลุมประปา (บริเวณกลุ่มห้วยน้ำใส) หมู่ที [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม (พร้อมสร้างห้องน้ำ ) หมู่ที่ 2 บ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีงบประ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โด [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤ [ 26 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
[ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด\\\" [ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน (บริเวณจากบ้านนายประ [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา (บริเวณจากบ้านนายสังวาล - บ้านนาย [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำ (บริเวณนานายพา บินเย็น) หมู่ที [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมนัน [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการแล [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดหลุมปลูกต้นไม้ และจ้างรถยกต้นไม้ปลูก ตามโครงการท้ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นท 2190 กำแพ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูควบคุมปิด - เปิดช่องระบายน้ำ (บริเวณหัว [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้่างประจำเดือน มีนาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ และป้ายโฟมบอร์ดประจำสีแต่ละสี ตามโ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ F [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนากา [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ (เหลืองปรีดียาธร) ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยคอกตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวั [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวั [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุ [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ (submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เมษ [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านประดู [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนายประทีป หมู่ที่ 2 เช [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองน้อย (นานางยุพา โตอ [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (ข้างสำนักสงฆ์ประดู่งามมงคลธรรม - [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้อง [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุ [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) (ฝ่ายส่งเสริมก [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัคร [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daisuki หม [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองไส้ไก่ (บริเวณนานายหิน คำฆ้อง) หมู่ที่ 8 บ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ของนักเรียนฟุตซอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดไม้อัดแบบถอดไ้ด้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ประจำปีงบประม [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2906 กำแพ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ทำเนียบศ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา + เสื้อควบคุมทีม ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ นานายหิน คำฆ้อง หมู่ที [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้่ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหร [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนา [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก (สายทา [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม [ 21 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายบ้านบึงทับแรต - บ้า [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 58 
ประการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 66 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก (สายทางภายในหมู่บ้าน - บ้านนาย [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณนานางทอด ยอดเพชร - นานางบ [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 67 
[ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอ [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) จำนวน 4 รายการ ประจ [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 84 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน (คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภิสิทธิ์ โ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่างพ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายไสว - เชื่อ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา และเสื้อสำหรับผู้ควบคุมทีม สำหรับการเข้าร่วม [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพฺ์ประจำเดือนกุม [ 29 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบป [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงสร้างงานป้องกั [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสำรา [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) (สำนักปลัด) โดย [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เชิญชวนประชาชน คัดแยกขยะ ตามโครงการ \\\"แยกก [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 20 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร โดย นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบ [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดย นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโ [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
กพ 0023.4/ว 2738 ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 251 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลากรท้องถิ่น ก.ฌ. [ 16 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว 2708 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 2723 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว248 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 247 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 13020015 ผลงานเครื่องล้างตังกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 2725 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 2712 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ  [ 15 พ.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 2677 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2658 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2659 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2634 ซักซ้อมแนวทางในการปกิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 2637 1-การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.2/ว 2637 2-การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2625 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2624 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 2615 แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2594 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2593 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 [ 7 พ.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 2559 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 3 พ.ค. 2562 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 160  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 217  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 385  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 383  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 549  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 458  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 508  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 451  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 352  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 330  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 340  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 334  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 323  ตอบ 0  
ทำงานภาคฤดูร้อน (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 482  ตอบ 0  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 509  ตอบ 0  
 
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ประชาสุขสันต์ ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ร้านดูดนม สร้างความเดือดร้อน (17 พ.ค. 2562)    อ่าน 92  ตอบ 5
อบต.คลองสมบูรณ์ สอบถามรับโอนย้าย (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ถนนเรียบคลอง ม.6 วังพิกุล (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 334  ตอบ 2
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 25703  ตอบ 184
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จะช่วยกันทำอย่างไรดี มะนาวราคาตก (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 1590  ตอบ 10
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (29 เม.ย. 2562)    อ่าน 6645  ตอบ 40
อบต.ท่าไม้ วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 220  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ชาวบ้านเดือดร้อน (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 1202  ตอบ 8
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เปลี่ยนห่วงบาสเบตบอล (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 171  ตอบ 7
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (25 มี.ค. 2562)    อ่าน 18072  ตอบ 75
อบต.มหาชัย เว็บไซต์ อบต.มหาชัย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 994  ตอบ 1
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 1158  ตอบ 4
อบต.วังชะโอน เว็บไซต์ อบต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0
อบต.คลองขลุง เพียงแค่นอนอยู่ที่บ้านก็ลุ้นสล็อตได้ง่ายๆ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 441  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี บุกรุกทางสาธารณะ (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล เปลี่ยนวันที่อิดโรยและซ้ำซากกับสล็อตออนไลน์ (6 มี.ค. 2562)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 155  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง เว็บไซต์ กองคลัง อบต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 569  ตอบ 1
        
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต